Dbejte na správnou hodnotu pH vody v bazénu


Bazény bývaly kdysi dávno výsadou bohatých „horních vrstev“, byly známkou nebývalého luxusu, který si běžný člověk nemohl dovolit. Dnes se však situace mění a v mnoha rodinách je soukromé koupaliště součástí zahradního komplexu. Poskytují nám dostatek soukromí a především možnost využít volné chvíle k dokonalé relaxaci.
Udržet tekutinu v bazénu v přijatelném stavu není žádná věda, tuto proceduru zvládne i amatér, musí však mít k dispozici potřebné informace. Jednou z nich je skutečnost, jak postupovat při aplikaci chemických prostředků pro její úpravu.
pes u bazénu
V první řadě je zásadní udržovat hodnotu pH v přijatelných mezích. Tato chemická veličina nám zjednodušeně řečeno prozradí, zda bude voda inklinovat ke kyselosti, nebo zásaditosti. Dokonce ji definuje legislativní nařízení č. 135/2004 Sbírky zákonů pro provozování veřejných bazénů, kde jsou limitní hodnoty v rozmezí 6,5 – 7,6.

Kyselost a zásaditost vody je důležitá

Zákon je v tomto směru poněkud benevolentní, vychází ze starších doporučení, která tato čísla mírně navyšují směrem k zásaditější formě, mnohaleté zkušenosti z praxe však naznačují, že se ideálu poněkud vzdalují. Současná doporučení se přidržují užšího rozmezí mezi 6,8 – 7,2.
Vyšší hodnoty, než 7,3 mohou být příčinou slabě alkalické tekutiny, náchylné na tvorbu vápenitého mléčného zákalu a zároveň se tu špatně rozpouští desinfekční prostředky. Tím se zvyšuje množství volného chlóru, což poznáte nejen na zápachu, ale i vysušováním pokožky a sliznic. Příliš kyselé pH zas může být příčinou patologického množení nežádoucích mikroorganismů a zároveň rychleji oxidují (korodují) ocelové součásti technologického vybavení.
rukávek v bazénu
Jak vidíte, pouhá drobná odchylka v ukazateli pH vody v bazénu může být příčinou řetězových reakcí v souvislosti s kvalitou vodní náplně, z toho důvodu je pochopitelně žádoucí pravidelně ji testery kontrolovat.