Jak účinný je zeolit do filtrace


V péči o bazénovou vodu jsou nezbytné desinfekční prostředky a samozřejmě i filtrační okruh s čerpadlem. Uvnitř filtračního boxu se nachází médium – nejčastěji jde o křemičitý jemnozrnný písek, ovšem v poslední době se na trhu prosazuje ekvivalentní prostředek – zeolit. Je to hornina sopečného původu, většinou dovážená ze zahraničí, která kromě filtračních schopností na jeho povrchu účinně působí i zevnitř, a to dokonce dvěma způsoby – fyzikálním i chemickým.

akvabely v bazénu

Perfektní filtrační médium

Proč je zeolit do filtrace tak účinný? Jeho výkonnost spočívá ve velmi jedinečné a specifické struktuře materiálu. Je to druhohorní hornina, jejíž vznik souvisí se sopečnou činností a příznivými podmínkami k metamorfóze tzv. „aluminosilikátové sloučeniny“. Krystalická mřížka nerostu je tvořena pravidelně uspořádanými mikroskopickými chodbičkami – propojenými otvůrky. Nadneseně je lze přirovnat k pórovité houbě, která může nasát obrovské množství různých látek, např. nečistot. Plocha, kterou chodbičky zaujímají, je tak velká, že hrst takových kamínků by plochou vnitřních chodbiček pokryla atletický stadion.

děti v bazénu

Tohoto jevu se pochopitelně využívá všude tam, kde je žádoucí odstranit ze vzduchu nebo z vody plovoucí kaly, toxické a zapáchající plyny, zdroje plísní a hniloby, ale to není vše, co zázračný kámen, jak se mu přezdívá, dovede. Při styku se vzduchem, ale hlavně s vodou dokáže pohlcovat dusíkaté a amonné anionty (amoniak – čpavek, dusitany a dusičnany), s nimiž se setkáváme v bazénech a vířivkách. Co je to čpavek, ví každý, ale ne každý si již uvědomuje, že při koupání se do vody neuvolňuje jen tehdy, pokud se do ní někdo vymočí, ale čpavek je i součástí lidského potu. Této vlastnosti zeolitu se říká „iontová výměna“, protože se do vody pohlcením čpavku a dusičnanů zároveň vytěsňují ionty některých žádoucích minerálů (draslík, vápník, hořčík, sodík).