Neznámé Bělorusko


První slovanské kmeny přišly na území dnešního Běloruska už v prvním století našeho letopočtu. V desátém století se pak začala vzniklá Běloruská knížetství kristianizovat. V období vrcholného středověku se nezávislá Běloruská knížetství spojila s knížetstvími Litevskými do jednoho silného království, což si vynutila Mongolská invaze a zánik samostatné Kyjevské Rusi. V období raného novověku se Litva spojila s Polskem v Unii a vznikla tak velmoc která byla schopná odolávat útokům carského Ruska až do sedmnáctého století. V tomto období byla běloruština silně ovlivněna polštinou a zároveň v zemi zapustila kořeny katolická církev. Ještě dnes jsou si oba jazyky podobné a zástupci obou národů jsou schopni se domluvit, zároveň stále existuje v Bělorusku poměrně silná katolická církev hned vedle církve pravoslavné.
Bělorusko země jezer

Bělorusko jako moderní stát historicky existovalo pouze krátce po první světové válce, než bylo rudou armádou připojeno k sovětskému svazu. Další samostatnosti se pak dočkalo až po jeho rozpadu. Za druhé světové války jeho obyvatelstvo utrpělo strašlivé ztráty, čtvrtina populace zahynula během bojů, nebo během vyvražďování obyvatelstva v odvetu za partyzánské útoky.
Nepostradatelná socha Lenina

Bělorusko dnes

Jak je napsáno výše, je to země oplývající přírodním bohatstvím. Rovinatá, její nejvyšší bod není ani 400 metrů nad mořem, na západě se dělí s Polskem o Bělověžský prales, a lesy pokrývají značnou část jejího území, je zde také více než 11000 jezer. Rozlohou je asi 2,6krát větší než česká republika, ale má zhruba stejný počet obyvatel. Země trpí poměrně vysokou nezaměstnaností, což nutí mnoho lidí hledat si uplatnění na západě, případně v Rusku. Bělorusové jsou však hrdý národ, přes všechna příkoří a ztráty za války, přesto že vlivem státem řízené rusifikace zde dnes mluví více lidí rusky, než bělorusky si uchovávají vědomí sounáležitosti. Měl jsem možnost mluvit přímo s lidmi z Běloruska, kteří u nás pracují a rozdíl je už v tom, jak vnímají svou zemi. Je pro ně samozřejmé že o vlastní zemi se přes všechny problémy nemluví špatně. Češi, jak známo nadávají v první řadě na svou zemi a jiné Čechy.
Běloruská chalupa
Další neobvyklá věc souvisí s autoritativním režimem, který v Bělorusku vládne. Nezaměstnaní platí zvláštní poplatky a daně, což jistě mnoho lidé motivuje k práci v zahraničí. Za vlastnictví více než jednoho bytu se rovněž platí zvláštní poplatky a daně, což v našich podmínkách zní skoro svatokrádežně. U nás je přece vlastnictví svaté. Na jedné straně spousta omezení a byrokratických zákazů, na druhé, státní monopol na moc zemi chrání před rozprodáním a rozkradením nadnárodními společnostmi. Bělorusko je rozhodně pozoruhodná země.