Požadavky na obal a značku na mezinárodním trhu


Adaptace obalu –je nejčastější změnou v případě vstupu na zahraniční trhy. Jeho základní funkcí je samozřejmě ochrana produktu během transportu, rovněž však slouží jako nositel informací a zastává také propagační funkci. Obal musí splňovat podmínky pro celní kontrolu, musí respektovat rozdílné klimatické podmínky v zemích určení, odlišný způsob distribuce a musí být zdravotně nezávadný.
vytvářet plán
Základní funkce obalu:
·         Nositel informací (datum výroby/spotřeby, složení produktu, země původu, množství…). Informace je nutné uvádět ve více jazycích, zároveň musí být využité správné jednotky měny či množství.
·         Výrobky ohrožující zdraví by měly obsahovat varování upozorňující na škodlivost tohoto produktu (cigarety, alkohol).
·         Vzhledem k výraznému důrazu, který je kladen na ekologii, by měly být obaly recyklovatelné, a tato informace by se na obalu rovněž měla nacházet.
·         Propagace je velmi důležitou funkcí, proto by měl být obal sjednocen s celkovou marketingovou strategií podniku. Proto by mělo být využíváno jednotné písmo, barevné ladění i celkový design. Je však důležité respektovat symboliku barev v jednotlivých zemích.
·         Velikost balení by se měla odvíjet podle spotřebitelských zvyklostí obyvatel (v některých zemích se kupují spíše velká a většinou výhodnější balení, jinde jsou preferována menší balení).
odškrtávací šipka
Značka na mezinárodním trhu –úlohou značky je identifikace firmy a její odlišení od konkurence. Jedná se o prostředek komunikace, který však zákazníkovi dává určitou záruku kvality. Úspěšné značce jsou zákazníci věrní, což omezuje riziko poklesu poptávky, vytváří to nižší citlivost zákazníků na ceny, přináší vyšší ziskovost a úsporu marketingových nákladů.
1.      tvorba značky –může být používaná jednotná značka na všech trzích. Lze však také používat odlišné značky pro jednotlivé produkty či produktové řady. Zároveň může být využitá lokální značka, uplatňovaná pouze na určitém území.
2.      požadavky kladené na mezinárodní značku:
·         značka musí být snadno vyslovitelná ve všech důležitých jazycích,
·         přednost se dává spíše kratším názvům,
·         je kladen důraz na zvukomalebnost slov,
·         je nutné dávat pozor na negativní asociace,
·         výhodné jsou rovněž obrázkové znaky.
3.      uvedení značky na trh –vhodné je vytvořit pro značku určitý příběh, který bude jednoduchý, jedinečný a hlavně zapamatovatelný, tak aby se zapsal do myslí potenciálních zákazníků, což je úlohou marketingového oddělení.
4.      likvidace a převod značky –jedná se o závěrečnou etapu značky v případě, že se tak rozhodlo vedení podniku.