Pracovní etiketa. Ovládáte jí i vy?


Víte, komu můžete nabídnout tykání nebo jak správně vstoupit do kanceláře? V některých firmách si na formální chování příliš nepotrpí, ale jsou i firmy, kde se pracovní etiketa přímo vyžaduje. Často už na samotném pohovoru poznáte, jak je to s etiketou na pracovišti a v jakém duchu se ponese práce v dané firmě. Pojďme si alespoň v krátkosti projít všechny nástrahy, které mohou vaší sebeprezentaci srazit na kolena.
 pracovní setkání
Pozdrav, podání ruky nebo představení
Pokud se účastníte pracovního pohovoru, rozhodně nepodávejte ruku jako první, s pozdravem a představením ale neotálejte. Stejně jako ve společenské etiketě by první krok měla udělat osoba výše postavená. Pokud ale váš šéf nebo personální příliš pracovní etiketu neovládají, rozhodně podejte ruku jako první, aby nakonec nedošlo k společenskému faux pas hned na začátku.
 
Pokud vstupuje do místnosti, kde je již několik lidí, jste povinen/a pozdravit jako první. Pro ženy zase platí pravidlo, že jako první by měli zdravit výrazně starší muži.
 práce kolegů
Nabídnout tykání nebo raději počkat?
Ještě před několika lety bylo nemyslitelné, aby si kolegové odlišného postavení v práci tykali. Ovšem doba mírně pokročila a na postavení už se nebere takový zřetel, jako tomu bylo v dřívějších dobách. Dejte si však dobrý pozor, s kým si potykáte, přirozeně pak k danému člověku ztratíme zdravý ostych a domníváme se, že si můžeme dovolit k dané osobě mnohem víc.  
 
Koho pustit do dveří nebo výtahu?
I sebevětší šéf by měl být na prvním místě gentleman. Pokud jde po jeho boku žena, měl by ženě dveře podržet a pustit jí jako první. A pak už známá pravidla: mladší pustí staršího, podřízený nadřízeného…
 
U výtahu to funguje přesně naopak. Na prvním místě by měl být nadřízený, ať už muž nebo žena, až potom další. U starší generace se však stále můžeme potkat s gestem, kdy muž-nadřízený dá přednost ženě.