Změna klimatu na Zemi


Za posledních 100 let se na zemské tváři počet zemětřesení, tornád a katastrof několikanásobně zvedl. Nemůžeme to však říct s určitostí, protože kvalita zaznamenávání před sto lety a dnes, je v propastném nepoměru díky technologickému pokroku. Co se týče katastrofických bouří, nemusela se zvednout jejich četnost, ale spíše jejich síla a místa působení. Dle klimatologa Jima Elsnera z Floridské státní univerzity, vzrostla od roku 1981 maximální rychlost větru nejsilnějších hurikánů.
Anglický plakát klima se mění, proč ne my.
To proto, že teplejší oceány poskytují bouřím více energie a ty jsou pak intenzivnější. Hurikány hrají na Zemi důležitou roli tím, že vyvažují zemské teplo. Vysávají teplo z tropických oceánů ve formě vlhkosti, a to se pak dostává do atmosféry, jsou jakýmsi pojistným ventilem proti přehřívání. Zaznamenávání hurikánů satelity trvá teprve 50 let, proto dle některých vědců, není dostatek dat k porovnávání a předvídání intenzity hurikánů, ale dle Elsnera je intenzita hurikánů zjevná už dnes, říká: „Již bylo prokázáno, že největší hurikány jsou čím dál tím silnější.“ Dle zprávy organizace National Climate Assessment, je toto tvrzení pravdivé. Na jedné straně velké hurikány a na druhé obrovské lesní požáry, sucha, záplavy, zemětřesení, katastrofy, které přibývají. Kde se to až zastaví, ví Bůh.
Co způsobuje oteplování?
O tom, co je příčinou globálního oteplování, koluje spousta dohadů. Může to být způsobeno lidskou činností, odlesňováním, množstvím vypouštěného oxidu uhličitého do atmosféry nebo také vyšší aktivitou Slunce. Věřím, že všechno to může mít vliv. Nejvíce však, lidská činnost přestupování vlastního svědomí a uspokojování ho v požitcích, chutích a nadbytečně nepotřebných materiálních věcech, morální zkaženosti a přestupování zákonitostí, které doslova likvidují planetu. Díky moderním technologiím a globalizace, to vše souvisí se vším.
Dvě postavy, jedna zavlažovaná, druhá suchá.
Je v lidských silách to zvrátit?
Jsem přesvědčen, že je nutné na úrovni každého jedince, pochopit vlastní pomíjivost a křehkost. Tím, jak žije vlastní život, působí na své okolí. A pokud žije více jedinců sebedestruktivním životem, jejich vliv může mít celosvětové důsledky. A toho jsme svědky.  Každý přemýšlející jedinec, by se měl zamyslet nad smyslem života a hledat Pravdu, než jeho život se jako pára nad hrncem rozplyne.  Bůh v Bibli říká: „Navraťte se ke mně a já vás vyléčím, zachovávejte má přikázání a budete žít.“ Tím je myšlen nejenom život zde na Zemi, ale i život věčný. Pokud však žádný Bůh není a vše, co vidíme, je jen výsledkem náhod, včetně katastrof i globálního oteplování, tak nám Bůh pomáhej.